CO ROBIMY?

Szkolimy coachów Action Learning, pomagamy zespołom pracować pełną parą, rozwiązujemy złożone problemy w organizacjach i kształcimy zwinnych liderów. 

Szkolenie coachów Action Learning

WIAL Poland prowadzi szkolenie i przygotowuje do certyfikacji coachów Action Learning, którzy potrafią:

 • dostarczać innowacyjne rozwiązania biznesowe
 • skutecznie rozwijać zespoły w firmie
 • kształcić liderów, także kandydatów do awansu
 • rozwijać talenty w organizacji
 • kształtować kulturę organizacyjną
 • być modelami skutecznego przywództwa
 • rozwijać pracowników w działaniu, w oparciu o realne wyzwania organizacyjne

Szkolenia wewnętrzne przynoszą dodatkowy efekt wyraźnego wzrostu zaufania u członków grupy, podniesienia jakości współpracy oraz umiejętności prowadzenia skutecznych spotkań zespołowych i wspólnego rozwiązywania problemów.

Rozwiązania problemów organizacji

Metoda Action Learning pozwala rozwiązywać zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne problemy w organizacjach. Do najczęstszych przykładów należą:

 • trudności w komunikacji wewnętrznej
 • niezadowalający poziom obsługi klienta
 • niewydajny system IT
 • konflikt lub silna rywalizacja między zespołami lub departamentami
 • duża zmiana w organizacji
 • spadek sprzedaży
 • niezadowalająca polityka płac i korzyści dla pracowników
 • duża rotacja pracowników

Metoda pracuje równie sprawnie w przypadku różnego rodzaju dylematów,  a także okazji stojących przed zespołami czy organizacjami. W każdym przypadku celem są skuteczne działania oraz ulepszenie umiejętności pracowników w rozwiązywaniu podobnych problemów w przyszłości.

Rozwój liderów i talentów

Metoda Action Learning kształci liderów w sytuacjach rzeczywistych problemów biznesowych i rozwija ich kompetencje w praktyce. W trakcie programów Action Learning uczestnicy:

 • ćwiczą praktyczne umiejętności liderskie w rzeczywistych sytuacjach
 • pracują nad dostarczeniem realnych rozwiązań biznesowych
 • uczą się rozwiązywania problemów, motywowania i budowania zaangażowania
 • wdrażają opracowane plany działań
 • rozwijają myślenie systemowe
 • budują relacje między sobą, formują spójne i skuteczne zespoły
 • rozwijają myślenie krytyczne i innowacyjne
 • uczą się umiejętności interpersonalnych w praktyce

Budowa wysoce skutecznych zespołów

Zespoły o wysokiej skuteczności cechują się nieustannym uczeniem się, sprawnym rozwiązywaniem problemów i odpowiedzialnością. Programy Action Learning:

 • sprawiają, że uczestnicy zacieśniają relacje między sobą, uczą się komunikacji i skutecznej współpracy
 • uczą rozwiązywania złożonych problemów biznesowych
 • rozwijają zespołowe modele myślowe, czyli przekonania, którymi kieruje się zespół
 • rozwijają także każdego z uczestników indywidualnie
 • wynoszą komunikację w zespołach na wyższy poziom
 • uczą odpowiedzialności za jakość pracy i podejmowane działania
 • ukazują wartość różnorodności w organizacji
 • uczą dobrych praktyk podczas spotkań zespołowych
 • budują motywację i zaangażowanie

Szkolenia warsztatowe

Prowadzimy szkolenia warsztatowe w oparciu o aspekty Action Learning, ucząc:

 • prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych
 • wykorzystania narzędzi Action Learning w coachingu indywidualnym
 • budowania zaangażowania, motywacji i samooceny u pracowników
 • metody rozwiązywania złożonych problemów w zespole
 • sposobów na rozwój kultury organizacyjnej
 • przywództwa – 7 cech lidera XXI wieku
 • strategii budowy tzw. high-performing teams, czyli zespołów o wysokiej skuteczności

Rozwój kultury organizacyjnej

Rozwój kultury organizacyjnej, jak każda zmiana, wymaga właściwego przygotowania, skutecznych strategii, dobrej komunikacji i głębokiego zaangażowania osób, które ją wdrażają. Sesje Action Learning prowadzone są w celu:

 • zdefiniowania kluczowych aspektów zmiany kultury organizacyjnej
 • rozpoznania wpływu zmiany na różne obszary organizacji
 • wygenerowania przełomowych strategii przeprowadzenia zmiany
 • selekcji najskuteczniejszych strategii
 • uważnego i efektywnego wdrażania działań
 • monitoringu zmiany; rozpoznania jej faktycznego kierunku na przestrzeni czasu
 • zapewnienia właściwej komunikacji o zmianie
 • zbudowania zaangażowania w zmianę u kluczowych osób w organizacji