WIAL POLAND CONSULTING

Pomagamy zespołom pracować pełną parą, a organizacjom rozwiązywać złożone problemy i kształcić zwinnych liderów. Wspieramy w 5 obszarach:

Innowacja w złożonych problemach

Pomagamy rozwiązywać zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne problemy w organizacjach. Do najczęstszych przykładów należą:

 • trudności w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • niezadowalający poziom obsługi klienta
 • niewydajny system IT
 • konflikt lub silna rywalizacja między zespołami lub departamentami
 • duża zmiana w organizacji
 • spadek sprzedaży
 • niezadowalająca polityka płac i korzyści dla pracowników
 • duża rotacja pracowników

Action Learning pracuje równie sprawnie w przypadku różnego rodzaju dylematów,  a także okazji stojących przed zespołami czy organizacjami. W każdym przypadku celem są skuteczne, innowacyjne rozwiązania i konkretne działania.

Rozwój liderów i talentów

Proces Action Learning kształci liderów w sytuacjach rzeczywistych problemów biznesowych i rozwija ich kompetencje w praktyce. W trakcie programów Action Learning uczestnicy:

 • ćwiczą praktyczne umiejętności liderskie w rzeczywistych sytuacjach
 • pracują nad dostarczeniem realnych rozwiązań biznesowych
 • uczą się rozwiązywania problemów, motywowania i budowania zaangażowania
 • wdrażają opracowane plany działań
 • rozwijają myślenie systemowe
 • budują relacje między sobą, formują spójne i skuteczne zespoły
 • rozwijają myślenie krytyczne i innowacyjne
 • uczą się umiejętności interpersonalnych w praktyce

Przez sam fakt stawiania czoła prawdziwym wyzwaniom biznesowym i wprowadzaniu rzeczywistej zmiany we współpracy z innymi ludźmi, uczestnicy uczą się zwinnego przywództwa. Co więcej, na każdej sesji ćwiczą wybrane przez siebie, praktyczne umiejętności liderskie.

Budowa wysoce skutecznych zespołów

Zespoły o wysokiej skuteczności cechują się nieustannym uczeniem się, sprawnym rozwiązywaniem problemów i odpowiedzialnością. Programy Action Learning:

 • sprawiają, że uczestnicy zacieśniają relacje między sobą, uczą się komunikacji i skutecznej współpracy
 • uczą rozwiązywania złożonych problemów biznesowych
 • rozwijają zespołowe modele myślowe, czyli przekonania, którymi kieruje się zespół
 • rozwijają także każdego z uczestników indywidualnie
 • wynoszą komunikację w zespołach na wyższy poziom
 • uczą odpowiedzialności za jakość pracy i podejmowane działania
 • ukazują wartość różnorodności w organizacji
 • uczą dobrych praktyk podczas spotkań zespołowych
 • budują motywację i zaangażowanie

Sesje Action Learning wspierają także w rozwiązywaniu wewnętrznych problemów w zespołach, takich jak nieskuteczna komunikacja, niskiej jakości relacje, brak zaangażowania i odpowiedzialności czy trudności we współpracy.

Wdrażanie kompetencji po szkoleniach

Badania wskazują, że efektywność biznesowa szkoleń zaczyna się od momentu wdrażania nauczonych kompetencji. Używając Action Learning pomagamy naszym uczestnikom wdrażać umiejętności, które zdobyli na szkoleniach. Jak to robimy?

 • pracujemy zawsze na realnych wyzwaniach biznesowych
 • uczestnicy, w małych grupach, rozwiązują problemy i jednocześnie używają zdobytych wcześniej kompetencji
 • członkowie zespołów Action Learning biorą bezpośrednią odpowiedzialność za działania związane z wdrażanymi kompetencjami
 • różnorodność grup zapewnia uczenie się ich członków od siebie nawzajem
 • między sesjami uczestnicy zobowiązani są do podejmowania konkretnych działań
 • uczestnicy wdrażają realną zmianę w swojej pracy opartą o wyuczone wcześniej kompetencje
 • zachęcamy uczestników do nieustannego uczenia się ze swoich działań i doskonalenia ich
 • uczestnicy nieustannie podejmują świadomą refleksję nad swoimi kompetencjami, odpowiadając na dwa podstawowe pytania w Action Learning: Co robię dobrze? i Co mogę robić lepiej?

Sytuacja realna, niećwiczeniowa jaką generuje Action Learning jest idealnych poligonem do wdrożenia kompetencji, które mogą zaniknąć jeśli po szkoleniu nie będą świadomie wprowadzone w życie.

Rozwój kultury organizacyjnej

Rozwój kultury organizacyjnej, jak każda zmiana, wymaga właściwego przygotowania, skutecznych strategii, dobrej komunikacji i głębokiego zaangażowania osób, które ją wdrażają. Sesje Action Learning prowadzone są w celu:

 • zdefiniowania kluczowych aspektów zmiany kultury organizacyjnej
 • rozpoznania wpływu zmiany na różne obszary organizacji
 • wygenerowania przełomowych strategii przeprowadzenia zmiany
 • selekcji najskuteczniejszych strategii
 • uważnego i efektywnego wdrażania działań
 • monitoringu zmiany; rozpoznania jej faktycznego kierunku na przestrzeni czasu
 • zapewnienia właściwej komunikacji o zmianie
 • zbudowania zaangażowania w zmianę u kluczowych osób w organizacji

Action Learning wspiera kulturę organizacyjną opartą o innowację, twórczość, odpowiedzialność i posługiwanie się pytaniami. Stawia na maksymalne wykorzystanie czasu podczas spotkań i zebrań, redukcję niepotrzebnych, długich wypowiedzi i komunikację, która dąży to zrozumienia i w której pytania poprzedzają stwierdzenia.