AKADEMIA LIDERÓW NGO

WIAL Poland realizuje nieodpłatne zajęcia dla liderów organizacji pozarządowych z Łodzi i okolic. Zajęcia dla każdej grupy odbywają się raz na dwa tygodnie metodą Action Learning.

Każda grupa liczy 4-8 członków. Na sesjach uczestnicy mają okazję do rozwiązania problemów, które dotyczą ich organizacji, a także do ćwiczenia umiejętności liderskich. Program dla każdej grupy obejmuje 8-10 sesji i zwykle trwa około 5 miesięcy.

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • wzrost umiejętności pracy w zespole
 • wzrost umiejętności liderskich
 • nauka zespołowego rozwiązywania problemów
 • wzrost umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost pewności siebie
 • nauka zadawania trafnych, mocnych pytań
 • rozwiązanie problemów osobistych i organizacyjnych
 • opracowanie strategii i planów działań

Do udziału zapraszamy osoby, które stoją na czele formalnych i nieformalnych grup społecznych. Uczestnicy powinni:

 • mieć gotowość do uczenia się
 • chcieć usprawnić działanie swoich organizacji przez rozwiązania pilnych i ważnych problemów
 • mieć gotowość do uczestnictwa we wszystkich sesjach
 • mieć możliwość wdrażania rozwiązań i działań opracowanych na sesji

Miejsce i terminy spotkań:

Miejsce Terminy
EDYCJA 1 u. Piotrkowska 60, Łódź, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp

Uzgadniane indywidualnie z grupą

Prześlij zgłoszenie!

7 umiejętności lidera XXI wieku

 • Myślenie systemowe

 • Inicjacja zmiany

 • Innowacja i ryzyko

 • Służba i wsparcie

 • Koordynacja pracy

 • Mentoring i coaching

 • Wizjonerstwo

Zajęcia prowadzi Tomasz Janiak- trener psychologiczny, coach zespołowy rekomendowany przez Światowy Instytut Action Learning (WIAL) oraz certyfikowany przez International Coach Federation.