Pogawędka

Definicje rozwiązań

Każdy swoje

Zaangażowany uczestnik

Osiągnięcie zgody

Szybka reakcja

Kontakt wzrokowy

Odmowa udziału

Zgoda