Jak zaprojektować diagnostyczną sesję Action Learning?

Sesje Action Learning mogą być użyte do diagnozy indywidualnych kompetencji przywódczych, zespołowych, komunikacyjnych i menadżerskich. Mogą także posłużyć jako diagnoza dla całego zespołu, dotycząca umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, komunikacji, elastyczności zespołu, przekonań zespołowych czy też umiejętności radzenia sobie z konfliktem zadania (co robimy), konfliktem strukturalnym (jak to robimy) czy konfliktem relacji. Jak taką sesję zaprojektować?

1. Ustal cel. Określ po co przeprowadzasz diagnozę. Zapisz co ma być jej wynikiem, z czym Ty jako coach, konsultant czy specjalista HR chcesz wyjść.

2. Sporządź listę kompetencji do obserwacji – wypisz te kompetencje, których obserwacja ma spełnić wcześniej założony cel. Przygotuj kartę do obserwacji, która pozwoli Ci notować swoje spostrzeżenia.

3. Przygotuj grupę – zawsze 4 – 8 uczestników. Dobrze, aby członkowie zespołu byli różnorodni, o różnych kompetencjach i zawodowym doświadczeniu. Mogą się wcześniej znać lub nie – to nieistotne.

4. Przygotuj dla nich problem lub wyzwanie, które będzie złożone, ważne i prawdziwe. Może dotyczyć całej organizacji lub działu. Niektórzy członkowie (niekoniecznie wszyscy) muszą mieć kompetencje w zakresie tego wyzwania i powinno ono być dobrze sprecyzowane (np w postaci dokumentu lub sponsora problemu, który pojawia się na początek sesji).

5. Wyznacz coacha – dobrze, aby była to osoba, która ukończyła certyfikowane szkolenie WIAL (Światowego Instytutu Action Learning) – to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo właściwego posługiwania się metodą. Jeśli nie masz do takiej dostępu, niech coach, którego wyznaczysz (lub którym będziesz) zdobędzie podstawową wiedzę o Action Learning w nurcie WIAL oraz posłuży się prostym skryptem dla coacha (do pobrania u dołu strony).

5. Ustal 2 kluczowe zasady: 1. Wszystkie wypowiedzi mogą być formułowane w odpowiedzi na pytania. Pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. 2. Coach ma prawo włączać się w pracę zespołu zawsze wtedy gdy widzi możliwość do uczenia się (polepszenia pracy zespołu). Coach pilnuje respektowania obu tych zasad.

6. Rozpocznij sesję i obserwuj, rób notatki, szukaj tych kompetencji, które wcześniej zostały wyznaczone. Zadbaj, by sesja trwała przynajmniej 45 min. Niektóre kompetencje trudno zaobserwować w krótszym czasie. Kompetencje najbardziej i zawsze wyłaniające się w trakcie sesji to:

  • zadawanie trafnych pytań
  • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania
  • zwięzłość w komunikacji
  • angażowanie całego zespołu
  • elastyczność w przystosowywaniu się do nowych warunków (w tym wypadku do nowej metody i nowego zespołu)
  • gromadzenie pomysłów, które się pojawiają
  • definiowanie problemów i celów
  • planowanie działań do podjęcia
  • uważne słuchanie ze zrozumieniem
  • skupienie i podążanie za tokiem myślenia członków zespołu (zamiast iść wyłącznie za swoim i od razu proponować rozwiązania).

9. Podziękuj uczestnikom za udział w sesji.

Powodzenia! Poniżej znajdziesz prosty skrypt coacha Action Learning. Jest on zaprojektowany tak, by sesja trwała 30 min. Aby przedłużyć sesję, możesz dać więcej czasu zespołowi na pracę po pierwszej interwencji. Więcej informacji o Action Learning znajdziesz TUTAJ.