WIAL Poland Talk

Jako coach Action Learning, jak postąpiłbyś w następującej sytuacji?

Niektórzy członkowie zespołu nie widzą sensu ćwiczenia umiejętności liderskich, bo nie są liderami.

6 replies
 1. Magdalena Nowosadko
  Magdalena Nowosadko says:

  Myślę, że bardzo ważny jest początek sesji i niewerbalny kontakt z grupą w trakcie wprowadzenia, tak aby uzyskać kiwnięcie głową, również przy prezentacji celów. Zakładam, że sytuacja pojawia się podczas pierwszej sesji zespołu, w momencie wyboru umiejętności liderskich i rozmowa toczy się forum.
  Najprostsza interwencja to podkreślenie jak ważne w metodzie AL jest,abyśmy wszyscy trzymali się celów i zasad; kontynuowałabym pytaniem: „dlaczego to jest ważne? co chcemy zrobić z zaistniałą sytuacją?”
  Druga propozycja: powiedziałabym do „opornych” uczestników: „w takim razie wybierz umiejętność, która jest dla ciebie najbardziej użyteczna w kontekście wywierania pozytywnego wpływu na innych.” Podczas sesji szukałabym przykładów na sytuacje liderskie. Pod koniec sesji zapytałabym – do osoby: „Jak ci poszło ćwiczenie umiejętności XYZ? a do grupy: „Jaki wpływ ćwiczona przez WW umiejętność miała na pracę zespołu?” – dając szansę uczestnikom do przełożenia danej umiejętności w kontekst liderski – dotyczy wszystkich uczestników. Jeśli konieczne dodałabym swoją informację zwrotną.

  Odpowiedz
 2. Kleofas
  Kleofas says:

  zdarzyła mi się taka sytuacja – po prostu tłumacząc zasady AL widząc, że niektóre osoby nie widziały w sobie cech liderskich (bo nie czuły się liderami lub nie pełniły takich ról), doszliśmy do wniosku, że umiejętności komunikacyjne to jedne z najważniejszych kompetencji we współpracy i zawsze warto je ćwiczyć. Zatem w sesji AL działamy (rozwiązujemy problem) i uczymy się (rozwijamy nasze kompetencje związane z komunikacją). Mam wrażenie, że wyszło to dość naturalnie, bo wszyscy skupiliśmy się na umiejętnościach komunikacyjnych (które są z pewnością kluczowe w kompetencjach liderskich:-)). W kolejnej sesji tej grupy – członkowie w naturalny sposób wybierali do doskonalenia umiejętności związane z komunikacją. W moim odczuciu, najważniejsze to być świadomym po co to robię (pomóc znaleźć rozwiązanie) i co chcę ze spotkania wynieść np.podnosić wybraną kompetencję.

  Odpowiedz
 3. Katarzyna
  Katarzyna says:

  Propozycja 1: biorąc pod uwagę, że właściwy czas na pracę nad problemem jeszcze nie rozpoczął się, potraktowałabym tą sytuację, jako okazję do sprawdzenia czy zespół dobrze zrozumiał to, co powiedziałam na temat tego po co tu jesteśmy i czym jest AL. Dlatego zadałabym pytania kontrolne o to co powiedziałam im na temat pracy metodą Action Learning i czy dobrze to zrozumieli, np. zadam wam kilka pytań, aby upewnić się, w jaki sposób zrozumieliście na czym polega praca metodą Action Learning: jaką metodą dzisiaj będziemy pracować? Kto przypomniałby, na czym polega praca tą metodą? A kto przypomni, jakie dwa cele mamy na sesję? ….

  Propozycja 2: Biorąc pod uwagę, że obowiązują 2 zasady, których należy przestrzegać, a decyzje o wszystkich innych regułach, aspektach pracy i najlepszych praktykach należy do zespołu, oraz że owa sytuacja wywiązała się jeszcze zanim rozpoczęliśmy pracę nad realizacją celów, prawdopodobnie na początku mogłabym zadać pytanie: „a jakie umiejętności chcielibyście doskonalić podczas sesji spośród tych, które są pożądane na zajmowanych przez was stanowiskach? – albo ” jakie inne umiejętności chcielibyście podczas sesji doskonalić” Do listy umiejętności liderskich grupa dopisałaby te wskazane przez siebie, a następnie poprosiłabym każdego uczestnika o wybranie 1 umiejętności do doskonalenia.

  Odpowiedz
  • Tumi
   Tumi says:

   Takie sytuacje zdarzają się na etapie wyboru kompetencji liderskich. Ponieważ znakomita większość tych kompetencji jest bardzo przydatna niezależnie od pozycji zawodowej w pracy, a również w życiu prywatnym nie powinno być problemem znalezienie odpowiedniej kompetencji do ćwiczeń przez „wątpiących”. Zatem można zapytać „Jakie kompetencje z wymienionych na liście mogą być przydatne na twoim stanowisku pracy,lub w życiu codziennym? Jak opanowanie tej kompetencji wpłynęło by na twoje funkcjonowanie w pracy/środowisku?”

   Odpowiedz
 4. Gosia
  Gosia says:

  Witam,

  Bardzo ważne jest wprowadzenie do AL. Krótkie opowiedzenie o metodzie, czemu to służy, dlaczego obok rozwiązywania problemu rozwijamy kompetencje liderskie. Na etapie wprowadzenia uczestnicy sesji ad hock mogą się buntować przed I zasadą właśnie w ten sposób lub inny sposób.

  Zadbałabym o poprawne wprowadzenie metody przed rozpoczęciem sesji. Gdyby jednak po dobrym wprowadzeniu na sesji ktoś zaoponował słowami, że nie widzi sensu rozwijać kompetencji liderskich bo nie jest liderem, zapytałabym „A jaka kompetencja jest ważna dla Ciebie na Twoim stanowisku, którą możesz rozwijać w trakcie tej sesji?”

  Odpowiedz
 5. olgaszaro
  olgaszaro says:

  W tej sytuacji przypomniałabym Uczestnikowi, że może sam zdefiniowac kompetencje, która jest dla niego istotna (z punktu widzenia jego rozwoju zawodowego) i czuje potrzebe jej rozwijania, nie musi bazowac tylko na dostępnej liście. Pokazałabym też na przykładzie, że takie kompetencje jak np.: Elastyczność, Otwartość, Aktywne słuchanie przydają sie i są wykorzystywnae nie tylko przez liderów, ale i pracowników nie zarządzających zespołem. Dałabym Uczestjnikowi chwile na przemyślenie tematu pytając innych Uczestników o ich wybor i wróciłabym do niego na sam koniec z ponownym pytaniem o wybór kompetencji.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.