WIAL Poland Talk

Jako coach Action Learning, jak postąpiłbyś w następującej sytuacji?

Niektórzy członkowie grupy kierują pytania do ciebie, bo wiedzą, że masz wiedzę na temat rozwiązywanego problemu. Robią to pomimo twoich przypomnień, że jesteś na sesji w roli coacha.

8 replies
 1. Anetta Dąbrowska
  Anetta Dąbrowska says:

  To niewątpliwie może być trudne dla coacha. Myślę, że można przypomnieć zasady sesji AL i jaką rolę pełni coach podczas sesji. Jeśli to nie działa to interwencja: Zauważyłam, że niektóre osoby kierują pytania do coacha, czy ktoś jeszcze to zauważył? i kolejne : Dlaczego to jest ważne żeby uczestnicy sesji kierowali pytania na wzajem do siebie? jak możemy zadbać o to w naszym zespole? lub Jakie zasady możemy wprowadzić na dalszą część sesji?

  Odpowiedz
 2. Lukasz
  Lukasz says:

  1. Podziękowałbym za pytanie
  2. Wytłumaczyłbym swoją rolę – skupienie na procesie, a nie rozwiązywanie problemów – ewentualnie, gdyby sytuacja się powtórzyła poprosiłbym członków zespołu aby przypomnieli dwie fundamentalne reguły
  3. Wróciłbym do zespołu i zapytał, kto ma następne pytanie

  Odpowiedz
 3. Magdalena Nowosadko
  Magdalena Nowosadko says:

  Warto też od początku sesji „pracować ciałem” w geście „wchodzenia” i „wychodzenia” z grupy. Może w ten sposób grupie łatwiej będzie pamiętać o drugiej zasadzie AL. Jeśli po jej przypomnieniu grupa dalej kieruje pytania do coacha przygotowałabym krótki komunikat „zdartej płyty” np. „druga zasada AL” albo „jestem w roli coacha” lub inny dostosowany do relacji z grupą powtarzany w odpowiedzi na pytania kierowane do mnie.

  Odpowiedz
 4. Katarzyna
  Katarzyna says:

  Dla mnie osobiście byłaby to okazja do interwencji pod kątem zapytania właśnie o to ich zachowanie, co to mówi grupie, że zwracają się do coacha.

  Odpowiedz
 5. Ewa Obałka
  Ewa Obałka says:

  W takim przypadku zapytałabym o dwie zasady sesji Action Learning (druga z nich mówi o roli coacha), by grupa przypomniała sobie specyfikę mojej roli. Jeśli sytuacja powtórzyłaby się, wykorzystałabym ją jako okazję do uczenia się i interwencji: „zauważyłam, że niektórzy zadają pytania coachowi, czy ktoś jeszcze to zauważył? Jaki to ma wpływ na wpływ na pracę w grupie”? lub przy standardowej interwencji, po pytaniu: „co możemy robić lepiej?”, zadałabym pytanie: „jak nam idzie jako grupie stosowanie się do zasad sesji AL? Dlaczego to ważne, byśmy stosowali się do tych dwóch zasad?”.

  Odpowiedz
 6. Małgorzata Cyganek
  Małgorzata Cyganek says:

  W opisanej sytuacji zapytałabym uczestników (przypomniałabym im) jaka jest druga zasada AL dotycząca roli coacha podczas sesji i czy wszyscy rozumieją tę zasadę. Jeśli wystąpiłaby kolejna taka sama sytuacja interweniowałabym pytaniami: „Jak nam idzie stosowanie drugiej zasady metody AL? Dlaczego jest to ważne, abyśmy stosowali się do zasad AL? Jak chcemy zadbać o to aby podczas rozwiązywania problemu stosować zasady AL?”

  Odpowiedz
 7. Agata Dragan
  Agata Dragan says:

  Zadałabym pytania:
  „Jak brzmi druga zasada AL?
  Jak nam idzie stosowanie drugiej zasady AL?
  Dlaczego to jest ważne abyśmy stosowali tę zasadę?
  Co zrobimy, aby zadbać o stosowanie tej zasady?

  Odpowiedz
 8. Małgorzata Lis
  Małgorzata Lis says:

  Poprosiłabym uczestników o przypomnienie drugiej zasady action learning, dotyczącej mojej roli jako coacha.
  Jeśli uczestnicy pamiętali zasadę, a mimo to padały pytania do coacha, zadałabym pytanie: co może oznaczać fakt, że mimo znajomości zasady pytania są kierowane do coacha?

  Odpowiedz

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.