Certyfikacja w WIAL

Zdecydowanie rekomenduję. Profesjonalne podejście do uczestników, łączące zarówno Action jak i Learning, dzięki czemu można przenieść zdobytą wiedzę w realia pracy z zespołem.

Nie spodziewałam się, że Action Learning może mieć tak głębokie zastosowanie i oddziaływać na kilku poziomach jednocześnie – to rzeczywiście tak działa.

WIAL (Światowy Instytut Action Learning) jest jedyną organizacją na świecie certyfikującą coachów Action Learning. Do uzyskania certyfikatu CALC (Certified Action Learning Coach) należy spełnić trzy warunki:

 1. Ukończyć pełną Szkołę Action Learning,
 2. Przeprowadzić po szkoleniu sesje AL, i krótko je opisać.
 3. Wziąć udział w specjalnym forum dla coachów Action Learning i odpowiedzieć jak w różnych sytuacjach na sali zareagowałby coach AL.

Certyfikat udzielany jest na 2 lata i jest odnawialny. Do odnowienia certyfikacji potrzebna jest praktyka prowadzenia sesji Action Learning i udział w co najmniej jednym wydarzeniu rozwojowym dla coachów AL (np. superwizja, warsztat, konferencja itp.).

Proces certyfikacji jest ujęty w cenie szkolenia. Odnowienie certyfikatu jest nieodpłatne.

Jak przebiega Szkoła AL i certyfikacja?

Co daje certyfikacja w WIAL?

DLA COACHÓW, TRENERÓW I KONSULTANTÓW

 • umiejętności według międzynarodowych standardów coachingu zespołowego Action Learning
 • wyróżnienie na rynku polskim i międzynarodowym
 • intensywny trening rozwoju własnych umiejętności liderskich i zespołowych
 • międzynarodowa społeczność coachów z całego świata, okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń
 • możliwość aktywnego udziału w międzynarodowych strukturach WIAL
 • dokument potwierdzający pracę w zgodzie ze sprawdzonymi procedurami
 • potencjalnie większa ilość klientów biznesowych, chętnych do wdrażania metody Action Learning w swoich firmach
 • okazja do wsparcia i mentoringu ze strony doświadczonych coachów Action Learning

DLA ORGANIZACJI:

 • możliwość dostarczania rezultatów biznesowych we wszystkich obszarach organizacji: w finansach, sprzedaży, marketingu, logistyce, produkcji i innych.
 • zdolność do rozwoju zespołów w kierunku wysokiej skuteczności
 • możliwość szkolenia liderów w sytuacjach realnych wyzwań biznesowych
 • okazja do stworzenia wewnętrznego center of excellence (CoE), które umożliwi: zwiększanie dostępnej wiedzy w organizacji, rozwój własnych najlepszych praktyk w zakresie coachingu zespołów i liderów, obserwację trendów w pojawiających się problemach i ich rozwiązaniach w organizacji, rozwój talentów pełnych pasji i zaangażowania, współpracę z innymi doświadczonymi konsultantami i coachami WIAL ze świata oraz rozwój skutecznych i zwinnych liderów.
 • nieustanny dostęp do coachów zapewniających rezultaty oraz rozwój potencjału pracowników
 • ponieważ wewnętrzni coachowie znają dobrze organizację, mogą działać szybko i skutecznie w celu uzyskiwania najlepszych rezultatów
 • wewnętrzni coachowie Action Learning z czasem skutecznie dostosowują praktykę metody do funkcjonowania organizacji

Szkolenie wewnętrzne przynosi dodatkowy efekt wyraźnego wzrostu zaufania u członków grupy, podniesienia jakości współpracy oraz umiejętności prowadzenia skutecznych spotkań zespołowych i wspólnego rozwiązywania problemów. Dzieje się tak dzięki intensywnemu treningowi prowadzenia sesji i udziału w nich oraz dawania i otrzymywania informacji zwrotnych.