Action Learning jako narzędzie diagnostyczne

Dziś na Linked In zobaczyłem post o postępie technologicznym. Pisali o szybko zmieniających się warunkach w technologii, o rzeczywistości, która z dnia na dzień jest inna. Pomyślałem o umiejętnościach, których dziś potrzebuje zespół i jego kierownik aby za tymi zmianami nadążyć.

Kluczowymi kompetencjami wydają się być: myślenie systemowe, rozwiązywanie nowych, złożonych problemów, angażowanie, zwięzła, trafna i skuteczna komunikacja, wizjonerstwo, znajdowanie zasobów, kreatywność i elastyczność w przystosowywaniu się do nowych warunków, szybkie podejmowanie decyzji i wdrażanie działań oraz umiejętne uczenie się i wyciąganie wniosków.

Sesje Action Learning, zwłaszcza pierwsze, w doskonały sposób weryfikują te umiejętności i ukazują ich poziom u poszczególnych uczestników. Spotkania w tej metodzie to rozwiązywanie realnych, złożonych kwestii biznesowych w grupie, w której panują dwie zasady.

Po pierwsze wolno posługiwać się tylko pytaniami i odpowiedziami. Po drugie obecny przy grupie coach ma prawo przerywać pracę zespołu i zadawać pytania gdy widzi możliwość do uczenia się, czyli ulepszania jakości pracy zespołu.

W takich warunkach wyjątkowo szybko ujawnia się stopień elastyczności i otwartości na nowe warunki. Niektóre osoby okazują entuzjazm co do nowo-poznanej metody i szybko się przystosowują; inni zaś, denerwują się, że zasady są ograniczające i że nie mogą od razu mówić o swoich pomysłach, udzielać rad i mówić grupie jak “powinno być”. Myślenie systemowe, z kolei, widać u osób, które najpierw poszukują, zanim dadzą rozwiązania, patrzą holistycznie, zadają pytania o przeszłość i przyszłość biorą pod uwagę interesariuszy, dostrzegają procesy. Inne osoby widzą tylko pojedyncze wydarzenia, nie biorą pod uwagę połączeń między nimi, często przez dłuższą chwilę się nie odzywają, nie mając pomysłu na to, jakie pytanie zadać.

Osoby, które już są dobrymi liderami często korzystają z wiedzy i doświadczeń całego zespołu. Zamiast kierować pytania do jednej osoby, pytają całą grupę lub kierują pytania do różnych osób w zależności od tego, jakie informacje akurat są potrzebne. Zwykle te osoby także mają zdolność do zwięzłej, konkretnej komunikacji bez rozległych wstępów i “wciskania na siłę” wypowiedzi, o które nikt nie pytał. Odpowiadają na zadane pytania, a nie na inne, które akurat mają w głowie. Potrafią też pytać dokładnie o to, o co im chodzi. Gdy szukają odpowiedzi TAK lub NIE zadają pytanie zamknięte, a gdy szukają przyczyn, wyjaśnień, okoliczności czy możliwości zadają głębokie, otwarte pytania pobudzające zespół do refleksji i wychodzenia poza przyjęte standardy myślenia.

Action Learning bezlitośnie ujawnia poziom kreatywności i krytycznego myślenia. Bywają osoby, które w swoich wypowiedziach kierują się tym co “się robi”, “powinno”, co “jest” a czego “nie ma”. Zapominają, że mówią wyłącznie o własnej percepcji i swoich przekonaniach, które szybko bywają kwestionowane przez dobrego lidera, zadającego pytanie podważające z pozoru oczywiste prawdy. Kreatywność w Action Learning uważa się za kluczową, ze względu na jej ogromny wpływ na tworzenie nowych, nieznanych rozwiązań. Można ją zauważyć u osób, które zadając pytania różnym członkom zespołu łączą ich koncepcje, przeobrażają je lub mają pomysły, będące wyzwaniem dla grupy- takie, na które pierwsza myśl to “nie da się”, jednak po chwili rozmowy potrafią przeobrazić je w postać osiągalną i ekscytującą.

Nieodłącznym elementem Action Learning są działania- ich planowanie i wdrażanie. W sesji szybko wyłaniają się osoby, które potrafią je określać i mówią “zrobię to i to” zamiast: “mam taki pomysł”, “chyba trzeba…”, “wyszło mi, że powinienem…”. Powiązana z tą umiejętnością jest kompetencja do szybkiego uczenia się i wyciągania wniosków. Osoby o dobrych umiejętnościach liderskich umieją wyciągać wnioski zarówno z działań wdrożonych od ostatniej sesji jak i z ich braku. Potrafią także zrobić krok w tył aby spojrzeć z dystansu na formę pracy zespołu i dostrzec sposób komunikacji i jakość pracy. Takie osoby szybko uczą się sposobu pracy coacha, który w Action Learning jest modelem dobrego lidera. Zadają pytania o pożądane zachowania i sprawdzają czy członkowie zespołu tak samo widzą problem czy może postrzegają go odmiennie.

Action Learning z powodzeniem może być użyte jako metoda diagnozująca kompetencje przywódcze, zespołowe, komunikacyjne i menadżerskie.