Materiały szkoleniowe dla absolwentów Szkoły Action Learning

Które szkolenie ukończyłeś(aś)?

Foundations

Pierwszy, dwudniowy moduł Szkoły Action Learning.

Pełną Szkołę Action Learning

Pełne 5-dniowe szkolenie, zawierające oba moduły: Foundations oraz CALC (Certified Action Learning Coach).