Jak zaprojektować diagnostyczną sesję Action Learning?

Sesje Action Learning mogą być użyte do diagnozy indywidualnych kompetencji przywódczych, zespołowych, komunikacyjnych i menadżerskich. Mogą także posłużyć jako diagnoza dla całego zespołu, dotycząca umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, komunikacji, elastyczności zespołu, przekonań zespołowych czy też umiejętności radzenia sobie z konfliktem zadania (co robimy), konfliktem strukturalnym (jak to robimy) czy konfliktem relacji. Jak taką sesję zaprojektować?

1. Ustal cel. Określ po co przeprowadzasz diagnozę. Zapisz co ma być jej wynikiem, z czym Ty jako coach, konsultant czy specjalista HR chcesz wyjść.

2. Sporządź listę kompetencji do obserwacji – wypisz te kompetencje, których obserwacja ma spełnić wcześniej założony cel. Przygotuj kartę do obserwacji, która pozwoli Ci notować swoje spostrzeżenia.

3. Przygotuj grupę – zawsze 4 – 8 uczestników. Dobrze, aby członkowie zespołu byli różnorodni, o różnych kompetencjach i zawodowym doświadczeniu. Mogą się wcześniej znać lub nie – to nieistotne.

4. Przygotuj dla nich problem lub wyzwanie, które będzie złożone, ważne i prawdziwe. Może dotyczyć całej organizacji lub działu. Niektórzy członkowie (niekoniecznie wszyscy) muszą mieć kompetencje w zakresie tego wyzwania i powinno ono być dobrze sprecyzowane (np w postaci dokumentu lub sponsora problemu, który pojawia się na początek sesji).

5. Wyznacz coacha – dobrze, aby była to osoba, która ukończyła certyfikowane szkolenie WIAL (Światowego Instytutu Action Learning) – to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo właściwego posługiwania się metodą. Jeśli nie masz do takiej dostępu, niech coach, którego wyznaczysz (lub którym będziesz) zdobędzie podstawową wiedzę o Action Learning w nurcie WIAL na jednym z krótszych warsztatów.

5. Ustal 2 kluczowe zasady: 1. Wszystkie wypowiedzi mogą być formułowane w odpowiedzi na pytania. Pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. 2. Coach ma prawo włączać się w pracę zespołu zawsze wtedy gdy widzi możliwość do uczenia się (polepszenia pracy zespołu). Coach pilnuje respektowania obu tych zasad.

6. Rozpocznij sesję i obserwuj, rób notatki, szukaj tych kompetencji, które wcześniej zostały wyznaczone. Zadbaj, by sesja trwała przynajmniej 45 min. Niektóre kompetencje trudno zaobserwować w krótszym czasie. Kompetencje najbardziej i zawsze wyłaniające się w trakcie sesji to:

  • zadawanie trafnych pytań
  • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania
  • zwięzłość w komunikacji
  • angażowanie całego zespołu
  • elastyczność w przystosowywaniu się do nowych warunków (w tym wypadku do nowej metody i nowego zespołu)
  • gromadzenie pomysłów, które się pojawiają
  • definiowanie problemów i celów
  • planowanie działań do podjęcia
  • uważne słuchanie ze zrozumieniem
  • skupienie i podążanie za tokiem myślenia członków zespołu (zamiast iść wyłącznie za swoim i od razu proponować rozwiązania).

9. Podziękuj uczestnikom za udział w sesji.