Konferencja WIAL Warszawa 2016

Developing Agile Leaders through Action Learning

czyli jak rozwijać zwinnych liderów?

19-20.10.2016, Warszawa

Tegoroczna konferencja Światowego Instytutu Action Learning skupi się wokół rozwoju agile leaders (czyli zwinnych liderów) w biznesie i innych typach organizacji poprzez metodę Action Learning. W aktywnej formie będziemy uczyć się cech skutecznych liderów oraz sposobów na ich rozwój. Dotkniemy kwestii przywództwa nie tylko w zarządzaniu projektami typu agile, ale także w innych przypadkach gdy zaradność, zręczność, szybkość podejmowania decyzji i umiejętność skutecznej pracy w zespole jest konieczna aby osiągać efektywność biznesową.

Prelekcje i warsztaty będą nawiązywać do nauki w działaniu (Action Learning) oraz tego, jak za pomocą tej prostej i wyjątkowo skutecznej metody rozwijać liderów w organizacjach XXI wieku.

Zamysłem konferencji jest także networking, czyli budowanie relacji. WIAL Poland pragnie stworzyć niepowtarzalną okazję osobom z Polski i zagranicy do nawiązania międzynarodowych kontaktów i budowania partnerstw, które w przyszłości okażą się korzystne i twórcze. Zatem, będzie dość czasu na rozmowy w kuluarach, wymianę doświadczeń, wizytówek, pomysłów i propozycji.

Serdecznie zapraszam.

Tomasz Janiak

Dyrektor WIAL Poland

Keynote Speakers

Prof. Michael Marquardt (USA)

Prof. Michael Marquardt (USA)

Profesor na George Washington University, jeden z załozycieli World Institute for Action Learning. Autor ponad 25 książek na temat przywództwa, action learning i budowania organizacji uczących się. Jako konsultant pracował dla: Marriott, Microsoft, Sony Music, Goodrich, Nortel, Alcoa, Boeing, Caterpillar, Xerox, Nokia, Constellation, Samsung i innych.
Dr Bea Carson (USA)

Dr Bea Carson (USA)

Obecna prezes zarządu WIAL, konsultant i Master Action Learning Coach. Jako konsultant pracowała dla wielu firm w Ameryce Płn., m.in. dla Constellation Energy, jednej najbardziej prominentnych firm energetycznych. Od wielu lat szkoli coachów zespołowych i służy im jako mentor.
Jean Michel Cramier (France)

Jean Michel Cramier (France)

Kierownik wydziału przywództwa organizacyjnego na La Rochelle Business School i współzałożyciel WIAL-France. Przedsiębiorca, konsultant, doświadczony praktyk w międzynarodowym biznesie. Specjalizuje się w rozwoju organizacji i zespołów. Prowadzi badania nad zaangażowaniem, motywacją i współpracą w organizacji, zwłaszcza przy użyciu Action Learning.
Ewa Francis (UK)

Ewa Francis (UK)

Specjalistka Learning and Development, facylitator, executive i team coach z ponad 17-letnim doświadczeniem pracy na rynku brytyjskim i środkowo-europejskim. Oprócz pełnienia funkcji menadżerskich prowadzi własną praktykę konsultacyjną. Specjalizuje się w pracy z zespołami wielokulturowymi, a także w action oraz peer-learning, .
Daniel Belet (Francja)

Daniel Belet (Francja)

Profesor zarządzania i HR , konsultant, coach zespołowy. Wykładowca na Rochelle Business School i współzałożyciel WIAL-France. Wdraża Action Learning w obszarze zarządzania i przywództwa. Autor książek i artykułów na temat kształcenia menadżerów, organizacji uczącej się i rozwoju przywództwa. Od 35 lat pracuje w takich obszarach jak: consulting, coaching i szkolenia.
Shannon Banks (UK)

Shannon Banks (UK)

Master Action Learning Coach, Specjalistka Leadership Development, Konsultant. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w consultingu w obszarze HR. Pracowała także dla Microsoft, kształcąc organizacyjnych liderów i wdrażając programy Action Learning.
Twan Paes (Holandia)

Twan Paes (Holandia)

Specjalista zarządzania i coachingu zespołowego, wykładowca w EMORA School of Teammanagement
Peter Cauwelier (Belgia/Tajlandia)

Peter Cauwelier (Belgia/Tajlandia)

Konsultant, trener, coach zespołowy, właściciel Asio Consulting. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w biznesie, zwłaszcza w obszarze produkcji. Obecnie specjalizuje się w rozwoju zespołów wewnątrz organizacji w kierunku wzrostu ich skuteczności.
John Heywood (UK)

John Heywood (UK)

Doświadczony facylitator i coach, project manager z ponad 25-letnim doświadczeniem. Obecnie przewodniczy International Foundation of Action Learning. Jako facylitator Action Learning pracuje od ponad 10 lat. Pracował z klientami z ponad 25 krajów.
Lidia Czarkowska (Polska)

Lidia Czarkowska (Polska)

Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.
Dr Agata Dulnik (Polska)

Dr Agata Dulnik (Polska)

Lider programów rozwoju przywództwa w Europie i na Bliskim Wschodzie w Accenture Capability Network. Ekspert w zarządzaniu talentami, rozwoju liderów i kształtowaniu kultury organizacyjnej. W pracy podkreśla skupienie na efektach i przynoszeniu realnej wartości organizacjom. Certyfikowana w wielu metodologiach psychometrycznych, coachingowych oraz Action Learning. Doświadczona w pracy międzynarodowej i międzysektorowej.

Szkolić będą także:

 • DR ANDRZEJ WOŹNIAKOWSKI

Doświadczony konsultant, specjalista HR, praktyk Action Learning

Więcej 

 • MONIKA SKIBIŃSKA

Doświadczony trener i konsultant
Więcej 

 • ADAM GÓRECKI

Doświadczony konsultant, coach, specjalista zarządzania i negocjacji
Więcej 

 • TOMASZ KOLASIŃSKI

Doświadczony konsultant, trener, Specjalista sprzedaży i teambuilding
Więcej 

 • SŁAWA MICKIEWICZ

Doświadczony konsultant, coach, Specjalista sprzedaży i telemarketingu
Więcej 

 • DR PAWEŁ PIETRAS

Doświadczony konsultant, coach, Specjalista zarządzania projektami i finansów
Więcej 

 • DR LIDIA CZARKOWSKA

Doświadczony konsultant, coach, Specjalista komunikacji
Więcej 

 • TOMASZ JANIAK

Trener i coach Action Learning, dyrektor WIAL Poland

PROGRAM

Godzina Prezenter Temat (SALA LILIA)
9:00 – 9:15 Tomasz Janiak i Ewa Rosik-Ogłaza Powitanie
9:15 – 10:00 Prof. Michael Marquardt Czym jest Action Learning i jak wdrażałem tę metodę w biznesie?

 • Czym jest metoda ActionLearning?
 • Jak wykorzystywałem AL w globalnym biznesie?
 • Jakie efekty widziałem w firmach, dla których pracowałem?

Co praktycznego zyskam: znajomość esencji metody Action Learning, jej korzyści oraz przykładów wykorzystania tej metody w biznesie.

10:00 – 10:45 Dr Bea Carson Jak WIAL i sesje Action Learning rozwijają zwinnych liderów?

 • Kim jest zwinny lider (agile leader)?
 • Jak członkowie sesji Action Learning ćwiczą zwinność w przywództwie?
 • W jaki sposób coach Action Learning jest modelem zwinnego lidera?

Co praktycznego zyskam: model do wykorzystania w rozwoju zwinnych liderów i zmiany w kierunku uczącej się organizacji.

10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 11:45 Adam Górecki Rola i kompetencje liderów wPolsce

 • Co mówią statystyki na temat liderów w firmach zarejestrowanych w Polsce?
 • Od czego zależy sukces lidera w zarządzaniupolskimzespołem?
 • Rozwój modelu kompetencji przywódczych ‘alla polaca’

Co praktycznego zyskam: znajomość kierunków rozwoju przywództwa w Polsce, wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania polskim zespołami.

11:45 – 12:30 Twan Paes Action Learning jako zbalansowany model przywództwa. Co je napędza kształtuje?

 • Po co łączyć racjonalizm z emocjami?
 • Jak Action Learning wpływa na rozwój zasobów ludzkich?
 • Jakie kroki należy podjąć,by zintegrować ActionLearningi LEAN?

Co praktycznego zyskam: model procesu Action Learning (ratio &emo) do wykorzystania w rozwoju przywództwa w organizacji.

12:30 – 13:30 Lunch
13:30-14:15 Prof.Daniel Belet i
Jean Michel Cramier
Action Learning jako narzędzie rozwoju zwinności managerów. Case AL w Auchan

 • Zwinność managerów a zarządzanie zmianą
 • Jak Action Learning może pomóc w zarządzaniu zmianą?
 • Jak Action Learning przyczyniło się do zmiany w Auchan Groupe?

Co praktycznego zyskam: wskazówki dotyczące zarządzania zmianą przy pomocy Action Learning

14:15 – 15:00 Panel dyskusyjny

Prowadzący:

Tomasz Janiak

Action Learning jako szybka i skuteczna metoda indywidualnego i organizacyjnego uczenia się

 • O co należy zadbać wdrażając program Action Learning?
 • Jakie niebezpieczeństwa mogą pojawić się po drodze?
 • Czym Action Learning różni się od innych metod rozwoju HR i organizacji?

1. Mike Marquardt   

2. Andrzej Woźniakowski  

3. John Heywood 

4. Shannon Banks

5. Agata Dulnik

15:00 – 15:15 Przerwa
15:15- 16:00 John Heywood Action Learning wirtualnie- obserwacje praktyka.

 • Jak zarządzać pracą zespołów rozproszonych geograficznie?
 • Co praktycy już wiedzą na temat zarządzania projektami wirtualnego Action Learning (VAL)?
 • O czym należy pamiętać podczas organizowania projektu VAL?

Co praktycznego zyskam: Listę kontrolną (checklist), niezbędną do wdrożenia programu VAL

16:00- 16:45 Dr Agata Dulnik Wspieranie skuteczności liderów w czasach szybkiej zmiany organizacyjnej – studium przypadku.

 • Ludzka strona fuzji i przejęć
 • Rozwój przywództwa w fuzjach i przejęciach
 • Action Learning jako kluczowy komponent rozwiązania
17:00-17:30 Nagrody WIAL
część 1
Nagrody dla pracowników organizacji różnego typu, przyznawane za skuteczne wdrażanie Action Learning, budowanie organizacji uczącej się, rozwój zespołów i liderów. Każdy z laureatów da jedną praktyczną wskazówkę- o co zadbać, aby AL przyniosło pożądane rezultaty w firmie? 
Wszystkie prezentacje w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.
Godzina SALA LILIA (zajęcia w j. angielskim) SALA ORCHIDEA AB (zajęcia w j. polskim) SALA FREZJA (zajęcia w j. polskim)
Sesje warsztatowe nie będą tłumaczone.
09:00 – 10:30 THE FUTURE OF LEADERSHIP: Thriving in an Agile World  

Shannon Banks

1)      What are the causes of the current business transformation?

2)      What does that mean for organizations?

3)      What leadership skills are needed in the future?

4)      How can action learning help create an agile organization?

Practical takeaways: 

 • Knowledge transfer around the business transformation happening today and the development of the Social Age
 • An exercise to help you consider your own social leadership skills
 • New insights around how action learning can help create an agile organization and support the development of new social leadership skills
Warsztat z Action Learning 

Tomasz Janiak, WIAL Poland

 • doświadczenie metody
 • możliwość prowadzenia sesji w roli coacha
 • sesja pytań i odpowiedzi
 • podsumowanie kluczowych elementów Action Learning w pracy z grupą
 • Dyskusja: w jakim sensie coach Action Learning jest modelem lidera?
Warsztat z Action Learning 

Tomasz Kolasiński

 • doświadczenie metody
 • możliwość prowadzenia sesji w roli coacha
 • sesja pytań i odpowiedzi
 • podsumowanie kluczowych elementów Action Learning w pracy z grupą
 • Dyskusja: w jakim sensie coach Action Learning jest modelem lidera?
10:30 – 10:45 przerwa kawowa przerwa kawowa przerwa kawowa
10:45 – 12:15

Peer Learning: Reflective Action in Service of Developing Agile Leaders

Ewa Francis

 • What are peer-learning groups?
 • What are the critical components and the little things in the design that make a big difference to the success of Peer Learning?
 • Where you can use them?

How does Peer Learning work?Practice using a Reflective Action Map as a tool to develop agility in leaders

How can Peer Learning help to develop Agile Leaders?

Practical takeaways:

 • Key facts about Peer Learning
 • A Reflective Action Map to develop agile leaders i.e. those who have the commitment and ability to STEP BACK to…..RE-EXAMINE the challenge, to FRAME it in order to create ideas and respond to change with ACTION that is timely, focused and flexible.
Przywództwo a budowanie

współodpowiedzialności

Agnieszka Biegańska

 • Empowerment jako narzędzie do budowania współodpowiedzialności
 • Czy empowerment może oznaczać brak przywództwa?
 • Kiedy lider dojrzewa do dzielenia się władzą?
 • Jak dojrzały lider kreuje nowych liderów?
 • Jaka jest nowa rola lidera, gdy podzielił się władzą i odpowiedzialnością?
Kompetencje zwinnego przywódcy – jak skutecznie je badać i doskonalić? 

Sława Mickiewicz

 • Jakie metody i narzędzia warto wykorzystać w tworzeniu Programów Rozwoju dla liderów?
 • Po co i jak korzystać z dostępnych narzędzi rozwojowych i diagnostycznych?
 • Jakie informacje można pozyskać i jak można z nich skorzystać?
 • O czym należy pamiętać korzystając z narzędzi diagnostycznych i rozwojowych?
 • Jak z nich korzystać w praktyce?
 • Jakie efekty i korzyści można osiągnąć?
12:15 – 13:15 lunch lunch lunch
13:15 – 14:45 Team Psychological Safety-what Google discovered about high-performance teams. 

Peter Cauwelier

* What is team psychological safety and why is it critical for team performance ?

* What impacts team psychological safety and how can you further develop it ?

* What is the impact of Action Learning on team psychological safety ?

Practical takeaways: A framework to help you design development programs that will increase team psychological safety

Rola lidera w zwinnym zarządzaniu projektami 

dr Paweł Pietras

 • Jaką rolę odgrywa lider projektu w tradycyjnym ujęciu?
 • W jakich projektach i organizacjach sprawdza się tradycyjne zarządzanie projektem?
 • Dlaczego i jakim projektom potrzebne jest elastyczne zarządzanie?
 • Jaka jest rola lidera w zwinnym zarządzaniu?
 • Jak wprowadzić elastyczne zarządzanie?
Action learning wczoraj i dziś czyli podróż przez stulecia
Monika Skibińska
 • Action learning w starożytności
 • Tora, Biblia, Koran, czyli jak w rożnych religiach przekazywano sobie ideę uczenia się i stałej poprawy
 • Trochę bliżej naszych czasów czyli Deming i spółka
 • Filozofia KAIZEN i jak wpływa na zmianę
 • i współcześnie, kontrowersyjnie?- czyli Jobs, Musk, Bransona, Sobieraj- case study
14:45 – 15:00 przerwa kawowa przerwa kawowa przerwa kawowa
15:00 – 15:30

Sesja plenarna: Nagrody WIAL część 2

15:30 – 16:15 Jak poprzez Action Learning wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej (EQ) i odporności psychicznej (Mental Toughness)?

Lidia Czarkowska

» Jak wykorzystywać 5 czynnikowy model Inteligencji emocjonalnej w diagnozowaniu kapitału przywódczego?

» Czym jest odporność psychiczna i jak ją mierzyć?

» Co wpływa na rozwój odporności psychicznej?

» Jak odporność psychiczna warunkuje sukcesy w zarządzaniu firmą?

» Model 4 filarów osobistej mocy sprawczej lidera – narzędzie do business-coachingu

16:15-16:30

Zakończenie

MIEJSCE

Konferencja odbędzie się w sercu Warszawy, w hotelu Novotel.

Adres: ul Marszałkowska 94/98,00-510 Warszawa

Noclegi

Potrzebujesz noclegu? Napisz do nas!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Konferencja jest organizowana przy udziale firmy

REJESTRACJA

Cennik podstawowy:

PAKIET 1: I i II dzień konferencji (19-20.10.2016) – 2000 zł netto

PAKIET 2: I dzień konferencji (19.10.2016) – 1500 zł netto

PAKIET 3 (przy udziale co najmniej 2 osób z jednej firmy):

Pierwsza osoba – 2000 zł netto – I i II dzień konferencji (19-20.10.2016)

Druga i każda kolejna osoba – (50 % zniżki) – 1000 zł netto za osobę – I i II dzień konferencji (19-20.10.2016)

Cena dla absolwentów szkoleń WIAL:

950 zł brutto / dwa dni lub 490 zł / jeden dzień.

Osoby ze środowiska akademickiego, oświaty oraz organizacji pozarządowych, jak również indywidualni coachowie i konsultanci mogą także ubiegać się o stawkę „absolwencką”.

Prześlij zgłoszenie

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Chcę ubiegać się o stawkę "absolwencką"

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

WARUNKI REZYGNACJI
Rezygnacja z udziału złożona na piśmie lub w formie elektronicznej na: 30 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 18.09.2016r. włącznie umożliwia zwrot 100% kosztu uczestnictwa; 14 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 04.10.2016r, r. włącznie umożliwia zwrot 50% kosztów uczestnictwa; rezygnacja po tych terminach jest równoznaczna z poniesieniem pełnego kosztu uczestnictwa bez możliwości zwrotu jakiejkolwiek jego części. Rezygnację z udziału należy przesłać na adres: tomasz.janiak@wialpoland.org.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji konferencji.

Patronat: