O nas

Odkąd znam Action Learning, moje sesje grupowe są znacznie skuteczniejsze.

Szkoła Action Learning była bardzo praktyczna. Pozwoliła na natychmiastowe zastosowanie Action Learning w mojej organizacji.

WIAL Poland jest oficjalnym oddziałem World Institute for Action Learning (WIAL), czyli Światowego Instytutu Action Learning.

Pomagamy liderom i zespołom w zwiększaniu swojej sprawności biznesowej.

W Szkole Action Learning, kształcimy światowej klasy coachów zespołowych Action Learning, by mogli wyróżnić się na rynku i pełnić partnerską rolę dla biznesu. Robimy to według standardów opracowanych po niemal 20 latach doświadczeń i używanych obecnie na wszystkich kontynentach.

Uczestnicy naszych programów rosną jako liderzy, zwiększają skuteczność pracy w swoich zespołach i są ziarnami, które wzrastają by inspirować całą organizację.

Co robimy?

Prowadzimy działania w organizacjach, które zwykle dotyczą dwóch kategorii:

Szkolenia i Webinaria z Action Learning

  • Szkolimy przyszłych coachów zespołowych Action Learning i wspieramy ich w procesie certyfikacji w Światowym Instytucie Action Learning. Zwykle uczestnikami są wewnętrzni trenerzy, coachowie, specjaliści HR i menedżerowie, którzy chcą wdrażać Action Learning w organizacjach. Szkoła Action Learning, oprócz umiejętności, przynosi także intensywne doświadczenie osobiste i grupowe dla uczestników, które podnosi jakość relacji i współpracy między nimi.
  • Prowadzimy warsztaty podstawowe dla specjalistów HR, którzy nie koniecznie chcą pełnić rolę coachów Action Learning w swoich organizacjach, ale chcą rozumieć na czym polega ten proces i jak wprowadzić go do swojej firmy.
  • Przygotowujemy menedżerów do lepszego pełnienia swojej roli- prowadzenia skuteczniejszych spotkań zespołowych i efektywniejszego rozwiązywania problemów w grupie w oparciu o techniki i narzędzia z Action Learning. Prowadząc takie warsztaty, nie uczymy ich bycia coachami Action Learning, ale raczej używania pewnych jego elementów do skuteczniejszej pracy z zespołem w roli menedżera.

Rozwój zespołów, menedżerów i talentów

Prowadzimy programy rozwoju zespołów, menadżerów i talentów bliskie ich sercom- oparte o realne biznesowe wyzwania.

W szczególności stosowane są, aby:

  • pomagać dostarczać biznesowe rozwiązania na palące problemy organizacyjne
  • rozwinąć kompetencje liderskie uczestników, szczególnie dotyczące komunikacji, współpracy i rozwiązywanie problemów w grupie
  • podnieść jakość współpracy w danym zespole
  • wspierać rozwój kultury organizacyjnej opartej o zaangażowanie, uważne słuchanie, szacunek do różnorodności, rozmawianie o bieżących problemach, nieustanne uczenie się z działania oraz używanie pytań, aby analizować problemy i generować rozwiązania

Programy mają charakter ciągłych procesów rozłożonych w czasie lub krótkich, intensywnych treningów grupowych. Chcesz poznać szczegóły? Zapytaj o ofertę.

Nasi klienci w Polsce

I klienci WIAL na świecie