O nas

Odkąd znam Action Learning, moje sesje grupowe są znacznie skuteczniejsze.

Szkoła Action Learning była bardzo praktyczna. Pozwoliła na natychmiastowe zastosowanie Action Learning w mojej organizacji.

WIAL Poland jest oficjalnym oddziałem World Institute for Action Learning (WIAL), czyli Światowego Instytutu Action Learning.

Pomagamy liderom i zespołom w zwiększaniu swojej sprawności biznesowej.

W Szkole Action Learning, kształcimy światowej klasy coachów zespołowych Action Learning, by mogli wyróżnić się na rynku i pełnić partnerską rolę dla biznesu. Robimy to według standardów opracowanych po niemal 20 latach doświadczeń i używanych obecnie na wszystkich kontynentach.

Uczestnicy naszych programów rosną jako liderzy, zwiększają skuteczność pracy w swoich zespołach i są ziarnami, które wzrastają by inspirować całą organizację.

Co robimy dla organizacji?