O nas

Odkąd znam Action Learning, moje sesje grupowe są znacznie skuteczniejsze.

Szkoła Action Learning była bardzo praktyczna. Pozwoliła na natychmiastowe zastosowanie Action Learning w mojej organizacji.

WIAL Poland jest oficjalnym oddziałem World Institute for Action Learning (WIAL), czyli Światowego Instytutu Action Learning, który ma siedzibę w USA. Pracujemy z liderami i zespołami nad tym, by skuteczniej rozwiązywali problemy i zwiększali swoją zawodową sprawność.

W Szkole Action Learning kształcimy i certyfikujemy coachów zespołowych Action Learning. Robimy to według standardów opracowanych po 20 latach doświadczeń i używanych obecnie na całym świecie.

Co robimy dla organizacji?