Czym jest Action Learning?

Action Learning to proces, w którym niewielka grupa osób o zróżnicowanych kompetencjach pracuje nad rozwiązaniem złożonego problemu i przy tym rozwija swoje umiejętności przywódcze, stając się jednocześnie wysoce-skutecznym zespołem.

W organizacji jest jak powiew świeżego powietrza w dusznej sali konferencyjnej. Zapoczątkowana przez Rega Revansa, a rozwinięta przez prof. Michaela Marquardta, metoda ta okazała się niezwykle skuteczna w środowisku biznesowym.

Action Learning odwraca pracę zespołową o 180 stopni – niweluje dygresje, sprowadza pracę grupy do konkretu, uruchamia kreatywność, poszerza perspektywy, usprawnia pracę zespołu, a także umożliwia ćwiczenie wszystkich możliwych umiejętności przywódczych i interpersonalnych.

Grupy nie integrują się poprzez zwykłe przełamywanie lodów. Robią to przez dzielenie się wyzwaniami i zaangażowaniem, przez toczenie sporów i wspólne działanie.
Alan Weiss, Summit Consulting Group

Praca nad realnymi problemami, w rzeczywistej grupie jest znacznie mocniejszym doświadczeniem dla uczestników niż sytuacje ćwiczeniowe- generuje większą odpowiedzialność i powoduje pogłębione uczenie się.

W centrum Action Learning znajduje się proces zadawania pytań, który rozwija myślenie krytyczne i systemowe oraz wzajemny szacunek wśród pracowników wszystkich szczebli. Wiąże się z apelem Petera Senge by organizacje dążyły do tworzenia kultury organizacji uczącej się.

Action Learning rozwiązuje dylematy wszelakich rozmiarów. Jest szczególnie efektywny w przypadku złożonych problemów, na pierwszy rzut oka nierozwiązywalnych. Dzięki prostym regułom podnosi normy zespołowe, jakość współpracy, kreatywność i odwagę do działania w sytuacjach tego wymagających.

Action Learning z powodzeniem jest wykorzystywany w połączeniu z innymi procesami rozwiązywania problemów w organizacjach, np. Six Sigma.

Nie spodziewałam się, że AL może mieć tak „głębokie” zastosowanie i oddziaływać na kilku poziomach jednocześnie – to rzeczywiście tak działa.
Agnieszka, Romańska, Pion Zasobów Ludzkich, Bank Pekao S.A.

Dlaczego Action Learning jest skuteczny?

 • Pracuje na rzeczywistych problemach i wyzwaniach. Uczy przez doświadczenie i działanie, a nie przez teorie czy studia przypadków.
 • Wymaga zdefiniowania prawdziwego problemu, leżącego o podnóża widocznych objawów przed określeniem celów i rozwiązań. Dociera do tego, co naprawdę może zatopić firmę lub zespół, a nie tylko do tego, co widać nad powierzchnią wody.
 • Działania muszą być podejmowane po każdej sesji.
 • Uczy zadawania celnych pytań przed formułowaniem odpowiedzi.
 • Rozwija myślenie systemowe.
 • Uczy aktywnego i uważnego słuchania. W trakcie sesji nie ma dygresji, ocen, „dobrych rad” i długich, niechcianych wypowiedzi. Sprowadza pracę zespołu do maksymalnego konkretu.
 • Obecność wyszkolonego coacha zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy.
 • Uczestnicy udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej.
 • Rozwija umiejętności interpersonalne i przywódcze wybrane przez samych członków grupy.
 • Certyfikacja coachów Action Learning zapewnia pracę według sprawdzonych standardów używanych na całym świecie

Co daje Action Learning?

Wartość jaką wnosi Action Learning wynika zarówno z łatwo mierzalnych rezultatów biznesowych jak i wzrostu umiejętności uczestników oraz jakości relacji, zarówno między nimi jak i w całej organizacji.

Szkolenia wewnętrzne przynoszą dodatkowy efekt wyraźnego wzrostu zaufania u członków grupy, podniesienia jakości współpracy oraz umiejętności prowadzenia skutecznych spotkań zespołowych i wspólnego rozwiązywania problemów. Dzieje się tak dzięki intensywnemu treningowi prowadzenia sesji i udziału w nich oraz dawania i otrzymywania informacji zwrotnych.

Na czym polega Action Learning?

 • Problem lub wyzwanie

  Zespoły Action Learning zawsze pracują nad realnymi problemami, wyzwaniami lub dylematami. Ważne by były one istotne dla zespołu lub organizacji, pilne i złożone- wymagające przełomowych rozwiązań, a nie tylko jednej, eksperckiej odpowiedzi.

 • Grupa

  Pracujemy zawsze w grupie 4-8 osób. Nie mniej niż 4 bo potrzebna jest energia i wymiana wypowiedzi. Nie więcej niż 8 bo możliwych wzajemnych odniesień zaczyna być wówczas zbyt dużo. Istotna jest różnorodność osób w grupie, która prowadzi do kreatywności i nietypowych rozwiązań.

 • Pytania

  Posługujemy się pytaniami przede wszystkim z 3 powodów. Po pierwsze: eksplorują problem oraz pobudzają refleksję i kreatywność. Po drugie: sprawiają, że zespół jest skupiony na jednym, konkretnym problemie lub wyzwaniu. Po trzecie: umożliwiają ćwiczenie każdej wybranej umiejętności przywódczej, komunikacyjnej lub zespołowej.

 • Uczenie się

  Rozumiane jest jako nieustanne wyciąganie wniosków z podejmowanych działań i podnoszenie jakości pracy. Zachodzi na 3 poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

 • Działanie

  Odbywa się zarówno na sesjach jak i między nimi. Po każdym spotkaniu zespół podejmuje działania, z których potem może się uczyć, czyli świadomie wyciągać wnioski na przyszłość. Cechą szczególną Action Learning jest to, że zespół nie wypracowuje tylko rekomendacji i pomysłów, ale rozwiązania, które faktycznie mają zostać wdrożone. Taka odpowiedzialność prowadzi do głębokiego zaangażowania i wzrostu jakości współpracy w organizacji.

 • Coach

  Częścią zespołu jest specjalnie przeszkolona osoba, która przede wszystkim dba o uczenie się. Obserwuje i zadaje pytania. Skłania zespół do refleksji zarówno nad sposobem w jaki rozwiązuje problem jak i nad działaniami i ćwiczeniem umiejętności przywódczych. Nadaje ton dyskusji, wspiera zespół w budowaniu norm, pilnuje czasu spotkania i jest modelem, przykładem lidera, który myśli systemowo i zadaje celne pytania.

Kiedy Action Learning nie działa?

Zawsze wtedy kiedy brakuje któregoś z sześciu powyższych elementów lub jest niewłaściwie wdrożony. Podstawowymi przykładami są: niedokładne sformułowanie problemu przed pierwszą sesją, błędne jego dobranie, niewłaściwa selekcja lub liczebność członków zespołu, niewłaściwe określenie ról innych osób w organizacji, brak wsparcia zarządu i bezpośrednich przełożonych członków zespołu, brak odpowiedzialności za podejmowane działania oraz nieumiejętne prowadzenie sesji przez osobę w roli coacha.

Czym Action Learning różni się od innych metod?

 1. Metody rozwiązywania problemów i uczenia się (np. szkolenia) zwykle skupiają się na jednym z tych elementów. W Action Learning uczenie się jest tak samo ważne jak dostarczenie rozwiązań.
 2. Klasyczne metody, jak np. burza mózgów, bazują na dostarczaniu pomysłów- odpowiedzi na podany problem. W Action Learning najpierw padają pytania, dochodzące do prawdziwego problemu i przełomowych rozwiązań.
 3. Grupa nie opracowuje tylko pomysłów i rekomendacji, ale podejmuje realne kroki. Stoi przed wyzwaniem zarówno rozwiązania problemu jak i wdrożenia wymiernych działań.
 4. Członkowie grupy nie muszą być ekspertami. Liczy się różnorodność doświadczenia i kompetencji. 
 5. Coach Action Learning czuwa przede wszystkim nad uczeniem się, czyli zwiększaniem jakości pracy zespołu. Nie zadaje pytań odnośnie problemu, nie podpowiada zespołowi, aby ten sam uczył się decydować o sposobach wzrostu swojej efektywności. 

Masz pytanie? Napisz do nas!

Zostań coachem Action Learning!

 • Szkolenie

  Zapisz się już dziś!

 • Projekt

  Przeprowadź i opisz przynajmniej 2 pełne sesje Action Learning

 • WIAL Talk

  Weź czynny udział w min. 5 dyskusjach na blogu www.wial.org/blog lub www.wialpoland.org/wial-poland-talk.

 • Akredytacja

  Odbierz certyfikat coacha Action Learning!