Co to jest Action Learning?

Procesem Action Learning jestem zachwycony od pierwszego doświadczenia.

Action Learning to praktyczne narzędzie. Pomaga rozwiązać realny problem, wykorzystując potencjał uczestników.

Action Learning to proces, który polega na tym, że grupa 4-8 osób osób o zróżnicowanych kompetencjach i doświadczeniu pracuje nad rozwiązaniem prawdziwego, złożonego problemu i przy tym rozwija swoje umiejętności przywódcze, stając się jednocześnie wysoce-skutecznym zespołem.

Używany jest do:

 • dostarczania innowacyjnych rozwiązań,
 • treningu umiejętności liderskich,
 • podnoszenia skuteczności zespołów,
 • wdrażania kompetencji uczonych na warsztatach,
 • i budowania kultury pracy opartej o ciągłe zwiększanie jej jakości.

Wśród wielu organizacji, które korzystają z WIAL Action Learning można wymienić takie firmy jak:

 • Samsung, który poprzez ten proces przeszkolił ponad 800 swoich liderów,
 • Boeing i Microsoft, które na Action Learning oparły swoje globalne programy rozwoju przywództwa,
 • Pepsi Co, która użyła AL do rozwoju swoich kluczowych menedżerów sprzedaży,
 • Deutche Bank, który popprzez AL przeprowadził globalną restrukturyzację w latach ’90,
 • Goodrich Corporation, która z sukcesem przy pomocy AL stworzyła swoje centrum rozwoju technologii elektronicznych,
 • Panasonic, który skorzystał z AL do rozwoju swojej kultury organizacyjnej i grupy tzw. talentów,
 • Toyotę, która wprowadzała markę Lexus w Japonii właśnie przy pomocy tego procesu.

W Polsce od WIAL Poland uczyli się pracownicy takich firm jak: Bank Pekao SA, Bank Pocztowy, CBRE Corporate Outsourcing, Skanska, H&M, Leroy Merlin, Novo Nordisk, Toyota Tsucho Europe SA Oddział w Polsce, Link4, PORR, Advanced Digital Broadcast, TAURON Obługa Klienta, Innogy i innych.

Action Learning odwraca pracę zespołową o 180 stopni – niweluje dygresje, sprowadza pracę grupy do konkretu, prowokuje do kreatywności, poszerza perspektywy, a także umożliwia ćwiczenie wszystkich możliwych umiejętności przywódczych i interpersonalnych.

Grupy nie integrują się poprzez zwykłe przełamywanie lodów. Robią to przez dzielenie się wyzwaniami i zaangażowaniem, przez toczenie sporów i wspólne działanie.
Alan Weiss, Summit Consulting Group

Action Learning polega na pytaniach, które rozwijają myślenie krytyczne i systemowe oraz wzajemny szacunek wśród pracowników wszystkich szczebli.

Action Learning używany jest do pracy nad wyzwaniami wszelakich rozmiarów. Jest szczególnie efektywny w przypadku złożonych problemów, na pierwszy rzut oka nierozwiązywalnych. Dzięki prostym regułom podnosi normy zespołowe, jakość współpracy, kreatywność i odwagę do działania w sytuacjach tego wymagających.

Action Learning z powodzeniem jest wykorzystywany w połączeniu z innymi procesami rozwiązywania problemów w organizacjach, np. Lean, Scrum, Design Thinking czy Six Sigma. Wpisuje się idealnie w podejście agile w organizacjach.

Nie spodziewałam się, że AL może mieć tak głębokie zastosowanie i oddziaływać na kilku poziomach jednocześnie – to rzeczywiście tak działa.
Agnieszka, Romańska, Pion Zasobów Ludzkich, Bank Pekao S.A.

Zobacz w skrócie (po angielsku)

Zobacz w szczegółach: WPROWADZENIE DO ACTION LEARNING

Szkolenie jest zaprojektowane dla trenerów, coachów i specjalistów HR i wyjaśnia na czym polega Action Learning i jak używać go do pracy w organizacjach, głównie w biznesie.

Dowiesz się między innymi:

☑️ Czym dokładnie jest Action Learning i na czym polega?

☑️ Co dziś spędza rozwojowcom sen z powiek?

☑️ 7 wskazówek dla trenerów i HRowców, by wyróżnić się w pracy z biznesem

Co sprawia, że Action Learning jest skuteczny?

 • Polega na pracy na rzeczywistych problemach i wyzwaniach. Uczy przez doświadczenie i działanie, a nie przez ćwiczenia, teorie czy studia przypadków.
 • Wymaga analizy sytuacji i zdefiniowania sedna problemu, leżącego o podnóża widocznych objawów, przed określeniem celów i rozwiązań. Dociera do tego, co naprawdę może zatopić firmę lub zespół, a nie tylko do tego, co widać nad powierzchnią wody.
 • Działania muszą być podejmowane po każdej sesji.
 • Wymaga zadawania pytań przed formułowaniem odpowiedzi.
 • Kładzie nacisk na aktywne i uważne słuchanie. W trakcie sesji nie ma dygresji, ocen, „dobrych rad” i długich, niechcianych wypowiedzi. Sprowadza pracę zespołu do maksymalnego konkretu.
 • Obecność wyszkolonego coacha zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy.
 • Uczestnicy udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności przywódczych.
 • Certyfikacja coachów Action Learning zapewnia pracę według sprawdzonych standardów używanych na całym świecie.

Co daje Action Learning?

Rozwiązanie ważnego problemu może być warte dla organizacji milion dolarów. Ale wyszkolenie ośmiu świetnych liderów, może być warte 100 milionów.
Michael Marquardt, twórca WIAL Action Learning

Rozwiązania biznesowe

w odpowiedzi na złożone problemy.

Nawyk uczenia się

z podejmowanego działania.

Rozwój zespołów

o wysokiej skuteczności.

Rozwój relacji

i szacunku do różnorodności.

Rozwój przywództwa

i umiejętności współpracy.

Kultura organizacyjna

oparta o zaangażowanie.

Szkolenia wewnętrzne przynoszą dodatkowy efekt wyraźnego wzrostu zaufania u członków grupy, podniesienia jakości współpracy oraz umiejętności prowadzenia skutecznych spotkań zespołowych i wspólnego rozwiązywania problemów. Dzieje się tak dzięki intensywnemu treningowi prowadzenia sesji i udziału w nich oraz dawania i otrzymywania informacji zwrotnych.

W czym tkwi sekret WIAL Action Learning?

W trakcie sesji Action Learning panują dwie fundamentalne reguły:

 1. Wszystkie stwierdzenia mogą być formułowane tylko w odpowiedzi na pytania. Pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. Jedno pytanie może wygenerować jedną odpowiedź lub wiele, może być zadane do jednej osoby lub kilku.
 2. Coach może interweniować w pracę zespołu zawsze wtedy, kiedy widzi możliwość do uczenia się grupy, czyli zwiększenia jakości jej pracy. Nie odnosi się merytorycznie do problemu, nie ocenia, nie sugeruje, ani nie kieruje pracą zespołu. Zamiast tego, obserwuje jego pracę i przerywa ją, aby zadać pytania, które prowadzą do ustalania zespołowych norm- krytycznego czynnika w jakości pracy zespołów.

Action Learning polega także na wzbudzaniu odpowiedzialności w grupie, dlatego poza dwiema regułami wszystko jest dozwolone i zespół może korzystać ze wszystkich narzędzi i metod jakie tylko przyjdą mu do głowy.

Zatem może korzystać z technologii, flipchartu, odpowiednich baz danych oraz proponować narzędzia takie jak burza mózgów, analiza SWAT, 5 WHY, kapelusze De Bono i inne. Action Learning stanowi platformę, na której zespół może skutecznie korzystać ze wszystkich dostępnych mu zasobów. W pełni pasuje także do innych metod pracy nad rozwiązaniami, takich jak Six Sigma, Design Thinking czy Scrum.

6 komponentów Action Learning

 • Problem lub wyzwanie

  Zespoły Action Learning zawsze pracują nad realnymi problemami, wyzwaniami lub dylematami. Ważne by były one istotne dla zespołu lub organizacji, pilne i złożone- wymagające przełomowych rozwiązań, a nie tylko jednej, eksperckiej odpowiedzi.

 • Grupa

  Pracujemy zawsze w grupie 4-8 osób. Nie mniej niż 4 bo potrzebna jest energia i wymiana wypowiedzi. Nie więcej niż 8 bo możliwych wzajemnych odniesień zaczyna być wówczas zbyt dużo. Istotna jest różnorodność osób w grupie, która prowadzi do kreatywności i nietypowych rozwiązań.

 • Pytania

  Posługujemy się pytaniami przede wszystkim z 3 powodów. Po pierwsze: eksplorują problem oraz pobudzają refleksję i kreatywność. Po drugie: sprawiają, że zespół jest skupiony na jednym, konkretnym problemie lub wyzwaniu. Po trzecie: umożliwiają ćwiczenie każdej wybranej umiejętności przywódczej, komunikacyjnej lub zespołowej.

 • Uczenie się

  Rozumiane jest jako nieustanne wyciąganie wniosków z podejmowanych działań i podnoszenie jakości pracy. Zachodzi na 3 poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

 • Działanie

  Odbywa się zarówno na sesjach jak i między nimi. Po każdym spotkaniu zespół podejmuje działania, z których potem może się uczyć, czyli świadomie wyciągać wnioski na przyszłość. Cechą szczególną Action Learning jest to, że zespół nie wypracowuje tylko rekomendacji i pomysłów, ale rozwiązania, które faktycznie mają zostać wdrożone. Taka odpowiedzialność prowadzi do głębokiego zaangażowania i wzrostu jakości współpracy w organizacji.

 • Coach

  Częścią zespołu jest specjalnie przeszkolona osoba, która przede wszystkim dba o uczenie się. Obserwuje i zadaje pytania. Skłania zespół do refleksji zarówno nad sposobem w jaki rozwiązuje problem jak i nad działaniami i ćwiczeniem umiejętności przywódczych. Nadaje ton dyskusji, wspiera zespół w budowaniu norm, pilnuje czasu spotkania i jest modelem, przykładem lidera, który myśli systemowo i zadaje celne pytania.

Kiedy Action Learning nie działa?

Zawsze wtedy kiedy brakuje któregoś z sześciu powyższych elementów lub jest niewłaściwie wdrożony. Podstawowymi przykładami są: niedokładne sformułowanie problemu przed pierwszą sesją, błędne jego dobranie, niewłaściwa selekcja lub liczebność członków zespołu, niewłaściwe określenie ról innych osób w organizacji, brak wsparcia zarządu i bezpośrednich przełożonych członków zespołu, brak odpowiedzialności za podejmowane działania oraz nieumiejętne prowadzenie sesji przez osobę w roli coacha.

Czym Action Learning się wyróżnia?

 1. Uczenie się jest tak samo ważne jak dostarczenie rozwiązań. Większość innych metod rozwiązywania problemów i rozwoju (np. szkolenia) skupia się tylko na jednym z tych elementów. 
 2. Klasyczne metody, jak np. burza mózgów, bazują na dostarczaniu pomysłów- odpowiedzi na podany problem. W Action Learning najpierw padają pytania, dochodzące do sedna problemu, a dopiero później następuje generowanie przełomowych rozwiązań. To jedyny proces posługujący się zasadą: wszystkie stwierdzenia mogą być formułowane wyłącznie w odpowiedzi na pytania.
 3. Każdy z członków zespołu podejmuje realne działania między spotkaniami- nie opracowuje tylko pomysłów i rekomendacji. Każdy bierze na siebie odpowiedzialność wdrożenia zmiany, z której później może się uczyć. 
 4. Coach Action Learning czuwa przede wszystkim nad uczeniem się, czyli zwiększaniem jakości pracy zespołu. Nie zadaje pytań odnośnie problemu, nie podpowiada zespołowi, aby ten sam uczył się decydować o sposobach wzrostu swojej efektywności.
 5. Action Learning zachęca do używania innych metod i narzędzi w tym samym czasie. Nie wymaga rezygnacji z tego, co zespół już zna, a raczej stanowi katalizator skutecznego używania znanych narzędzi.