Jak podejmować trafne decyzje systemowe? Elementy Action Learning w procesach decyzyjnych na świecie.