PRZYKŁADOWE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE/LIDERSKIE

1. Podejmowanie odpowiedzialności

2. Ciekawość

3. Planowanie

4. Aktywne słuchanie

5. Doprecyzowywanie wypowiedzi

6. Zarządzanie ryzykiem

7. Elastyczność

8. Otwarte słuchanie

9. Negocjowanie 

10. Umiejętności analityczne

11. Podejmowanie decyzji

12. Wprowadzanie zmiany

13. Budowanie zaufania

14. Kwestionowanie założeń

15. Wizjonerstwo

16. Empatia

17. Rozwiązywanie problemów

18. Współpraca

19. Samoświadomość

20. Wykorzystywanie różnorodności

21. Komunikacja

22. Koordynacja pracy

23. Myślenie systemowe

24. Pewność siebie

25. Dążenie do celu

26. Budowanie relacji w zespole

27. Zarządzanie konfliktem

28. Motywowanie

29. Zadawanie trafnych pytań

30. Inicjatywa

31. Kreatywność

32. Innowacja

33. Dyplomacja

34. Udzielanie informacji zwrotnej

35. Konsekwencja w działaniu

36. Inna______________