O nas

WIAL Poland jest oficjalnym oddziałem World Institute for Action Learning (WIAL), czyli Światowego Instytutu Action Learning.

Pomagamy rozwiązywać złożone problemy organizacyjne, kształcimy liderów, budujemy skuteczne zespoły oraz rozwijamy kulturę organizacyjną.

Co więcej, prowadzimy szkolenie światowej klasy coachów zespołowych Action Learning, według standardów opracowanych po 16 latach doświadczeń i używanych obecnie na wszystkich kontynentach.

Uczestnicy naszych programów rosną jako liderzy, zwiększają skuteczność pracy w swoich zespołach i są ziarnami, które wzrastają by inspirować całą organizację.

Co robimy?

Szkolenia z Action Learning

Szkolimy coachów zespołowych, którzy potrafią dostarczać rozwiązania i skutecznie rozwijać ludzi.

Rozwój menedżerów i talentów

Prowadzimy programy rozwoju menadżerów i talentów bliskie ich sercom- oparte o działanie i wyzwania.

Budowa skutecznych zespołów

Rozwijamy zespoły o wysokiej skuteczności, które cechują się nieustannym zwiększaniem jakości pracy.

Rozwiązywanie problemów

Wspieramy w rozwiązywaniu palących problemów w oragnizacjach.

NASI KLIENCI w Polsce

I klienci WIAL na świecie